...

MUDr. Hana Botková s. r. o.

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

19.11.2022 je ordinační doba z provozních důvodu zkrácena:
pro akutně nemocné 7,30-10 hodin.


Očkujeme proti meningokokům: Nově od 1.1.2022 pojišťovny hradí kompletní očkování proti meningokokům dětem mezi 14-15 rokem.
Očkujeme proti HPV: Děti 13 -14 let mají očkování zcela hrazené pojišťovnou (očkování musí být zahájeno nejdéle 1 den před 14. narozeninami) .

 

Ordinace sídlí v lékařském domě v Sokolovské 77 v Plzni na Lochotíně. Našim pacientům – dětem od narození do 19 let věku – poskytujeme kompletní léčebnou a preventivní péči. Odbornost a vlídný přístup zajišťují praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Hana Botková spolu s dětskou sestrou Evou Szökeovou.


Vážení pacienti, 
vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru jsou v ordinaci zavedená nová opatření:
Dodržujte ordinační hodiny, abychom zamezili kontaktu zdravých a nemocných. Ordinační hodiny pro nemocné 7,30-10,30 hodin, nemocní musí přijít do 10 hodin, aby bylo možné ošetření dokončit před příchodem zdravých.
Před příchodem do ordinace je lépe se telefonicky objednat. U akutních případů toto není nutné.
Do čekárny přicházejte s respirátorem, děti do 15 lze ev. s rouškou (respirátor však chrání vaše dítě lépe).  Dítě doprovází 1 zdravý dospělý! 
Možná je telefonická či mailová konzultace (pilsdet@seznam.cz), ne v akutních případech!
Preventivní prohlídky a očkování nebylo přerušeno.
Pokud u svého dítěte máte podezření na onemocnění COVID-19 či dítě bylo v kotantku s nemocným COVID-19, kontaktujte PLDD nebo KHS.